Személyvédelem

Főoldal /  Személyvédelem

Kiterjed a védett személy életének, testi épségének védelmére jogosulatlan támadás vagy támadással fenyegető magatartás elhárítására.

A végrehajtást megelőzően:

  •  tisztázzuk a védendő személy szokásait, környezetének sajátosságait, az ellene irányuló támadás lehetőségeit, számításba vehető elkövetési magatartásokat,
  • pontosítjuk tartózkodási helyének, mozgási útvonalának, időpontjának részleteit,
  • meghatározzuk a személy és technikai eszközszükségletet, a feladat végrehajtás módszereit, valamint a szükségessé váló intézkedéseket,
  • javaslatot teszünk a védendő személy részére a kockázati tényezőket csökkentő magatartási és viselkedési szabályokra,
  • szükség esetén megszervezzük más szervekkel való együttműködést.

A feladatellátás fő szempontjai:

  • veszélyhelyzet megelőzése, megszakítása,
  • védett személy biztonságba helyezése.